Pohľad severozápadný
PREDAJ BYTOV A PARKOVACÍCH MIEST BOL UKONČENÝ.

Ďakujeme za váš záujem.