Fotografie zo staveniska

STAVEBNÉ POVOLENIE

Na projekt bytového domu PAEGAS bolo dňa 9.1.2008 vydané Stavebným úradom
v Pezinku stavebné povolenie číslo 5/84-SP/6531-31600/07 a nadobudlo právoplatnosť.

25.5.2009


12.5.2009

14.4.2009

31.3.2009

19.2.2009

11.12.2008

18.11.2008

14.10.2008

25.8.2008


5.8.2008

3.6.2008

12.5.2008