logo vista


Sídlo :
Moyzesová 4/A
Dočasne presťahovaná :
Šenkvická cesta č.3 Pezinok
Office :
tel./fax: +421 33 641 41 73
GSM: +421 910 943 750
office@vistareal.sk
Predaj :
GSM: +421 904 620 584
GSM: +421 903 409 122
predaj@vistareal.sk

AKCIA -8%     ZĽAVA DO 20%

Každý mesiac nájdete v niektorom z našich projektov jeden zľavnený byt až do výšky 20 %. Podmienkou uzatvorenia zmluvy na vybraný byt je záväzná rezervácia a úhrada zálohy vo výške 5 % z kúpnej ceny bytu. Akcia na byt mesiaca je platná len do konca mesiaca v ktorom bola akcia vyhlásená. Zložením zálohy vo výške 5% z kúpnej ceny bytu sa predávajúci a kupujúci (ďalej len „zmluvné strany“) dohodli, že okamihom zloženia zálohy vzniká záväzok zmluvných strán rokovať o ďalších podmienkach kúpnej zmluvy a uzavrieť kúpnu príp. zmluvu o budúcej zmluve. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve sa záloha započíta na zaplatenie časti kúpnej ceny.

„Akcia - 8%" pre projekt Panorama Centrum Pezinok a projekt Silvanium 2 bola predĺžená do 20.12.2015.

Podrobnejšie informácie na: predaj@vistareal.sk alebo 0904 620 584